Zpoždění, zrušení anebo jiné komplikace v průběhu letu?

Zajistíme Vám kompenzaci za let až 3 roky zpět.

Nezávazné ověření nároku na kompenzaci

Označení příslušného letu, označení se skládá ze zkratky dopravce – letecké společnosti
(2 nebo 3 písmena) a samotného čísla letu (od jedné do čtyř číslic).

LítejteFérově dohlíží na dodržování Nařízení 261/2004

Jakou výši odškodnění můžete očekávat?

Kompenzace za let o délce nejvýše
1500 km

Kompenzace za let o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů

Kompenzace za let o déle přesahující 3500 km

Jakou výši odškodnění můžete očekávat?

Kompenzace za let o délce nejvýše
1500 km

Kompenzace za let o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů

Kompenzace za let o déle přesahující 3500 km

lietajteferovo-ziadost-fotka

Vyplňte krátkou žádost

Vyplňte krátkou žádost

Po odeslání základních informací se Vaší žádostí okamžitě začneme zabývat a vyhodnocovat Váš nárok na náhradu škody. O výsledku Vás v krátkosti brzy informujeme.

Postaráme se o Vaše pohodlí

Postaráme se o Vaše pohodlí

Naším posláním je vyhlášení administrativní války leteckým dopravcům. Váš případ se dostává do dobrých rukou našich právníků, odborníků na leteckou dopravu, techniků a pilotů.

Vaším úkolem je pouze sledování bankovního účtu

Vaším úkolem je pouze sledování bankovního účtu

Náhrada bude připsaná na Váš účet hned po jejím vymožení. Nemusíte se obávat žádných průtahů! Vaše spokojenost je naším potěšením.

Často kladené otázky

1. Na základě čeho vzniká nárok na kompenzaci?

Nárok na kompenzaci vzniká na základě nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla pro náhrady a pomoc cestujícím v případě odepření nástupu na palubu v případě zrušení nebo velkého zpoždění letů.

2. Je možné žádat kompenzaci i za lety starší než 1 rok?

Nařízení (ES) 261/2004 samotné nám odpověď na tuto otázku nedává a přenechává její řešení jednotlivým členským státům. Promlčecí lhůta je v souladu s Občanským zákoníkem 3 letá. Pokud tedy dohledáte číslo a datum letu, neváhejte nás kontaktovat a my Vám sdělíme všechny potřebné informace, jak dále postupovat při vymáhání kompenzace.

3. Jakým způsobem mohu zjistit, zdali mám nárok na kompenzaci?

Stačí vyplnit krátký dotazník a my to zjistíme za Vás. Následně Vás kontaktuje naše zákaznické centrum, které Vám sdělí všechny potřebné informace.

4. Jak dlouho trvá celý proces vymáhání kompenzace?

Délka tohoto procesu je zcela individuální, a to v závislosti jak na dotčeném leteckém dopravci, tak na složitost případu. Někdy se nám podaří vymoct kompenzaci do 7 dnů, v jiných případech proces trvá celé měsíce. V průměru však můžeme mluvit o době +/- 6 týdnů.

5. Mohu se na vás obrátit i v případě, že mi v minulosti byla žádost o kompenzaci leteckou společností zamítnuta?

Samozřejmě, že ano. Náš tým Váš případ opětovně prošetří. Stačí vyplnit krátký dotazník.

1. Ve kterých případech Vám nárok na kompenzaci nevzniká?

Nárok na kompenzaci Vám nevzniká, pokud je Váš let zrušen nebo zpožděn z důvodu tzv. mimořádné okolnosti. Tou je taková okolnost, které letecký dopravce nemohl nijak zabránit. Nejčastěji se bude jednat o nepříznivé počasí, stávky jiných než vlastních zaměstnanců, bezpečnostní rizika, anebo rozhodnutí řízení letového provozu.

Letečtí dopravci se samozřejmě snaží zahltit cestující zavádějícími či zcela nepravdivými informacemi a pod záminkou mimořádných okolností zatajit skutečný důvod zrušení či zpoždění letu. Pokud si takové jednání leteckých dopravců nechcete nechat líbit a místo toho zjistit skutečné důvody incidentu, obraťte se na nás! Bude se Vám věnovat celý tým odborníků, kteří prošetří všechny okolnosti Vašeho letu.

2. Na jaké lety se nařízení č. (ES) 261/2004 vztahuje?

Na:

  • všechny odlety z letiště umístěného na území členského státu EU,
  • lety z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístněné na území členského státu, pokud jste již neobdrželi náhradu nebo odškodnění a nebyla Vám poskytnuta pomoc v této třetí zemi, a zároveň pokud je provozující letecký dopravce dopravcem Společenství

3. Můžete požadovat také proplacení dalších nákladů spojených s odepřením nástupu na palubu, zpožděním či zrušením letu?

Samozřejmě, že ano. Důležité je uchování účtenek za Vaše výdaje na jídlo, nápoje, ubytování, transfer, hygienické potřeby atd. Zajistíme Vám náhradu i těchto výdajů.

4. Vztahuje se nařízení také na nízkonákladové letecké dopravce?

Nařízení (ES) č. 261/2004 se vztahuje na veškeré letecké dopravce provozující jak pravidelné, tak na nepravidelné letecké služby, a to včetně těch nízkonákladových.

5. Mám právo na odškodnění podle čl. 7 nařízení (ES) č. 261/2004 i v případě, že mi letecký dopravce poskytnul stravu, nápoje a ubytování?

Ano. Letečtí dopravci jsou povinni se o Vás postarat, a to zejména na letišti. Tato péče však není považována za kompenzaci ve smyslu čl. 7 nařízení (ES) č. 261/2004.

6. Mohu požádat o odškodnění i v případě, že nejsem občanem EU?

Ano, můžete. Působnosti nařízení (ES) 261/2004 se neomezuje jen na občany EU.

1. Jaké dokumenty Vám jako cestující musím poskytnout?

Naše společnost Vás bude zastupovat na základě Vámi udělené plné moci, tj. v souladu s ustanovením § 441 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přípravu plné moci nechte zcela na nás, Vaším jediným úkolem bude její podepsání.V případě, že od nás bude letecký dopravce požadovat poskytnutí dodatečných informací, budete kontaktováni naším odborníkem zabývajícím se Vaší žádostí.

2. Ztratil jsem palubní vstupenku, mohu ještě požadovat náhradu?

Samozřejmě ano. Podstatné je pro nás poskytnutí základních informací o letu, jako je jeho číslo, místo odletu a příletu a samozřejmě datum předpokládaného uskutečnění letu. Všechny tyto informace naleznete ve své online rezervaci. Informace letecká společnost anebo třetí strana zasílá svým zákazníkům standardně také prostřednictvím e-mailu.

3. Mohu žádat o odškodnění společně s těmi, s nimiž jsem letěl?

Ano. V tomto případě ale budeme potřebovat také plnou moc Vašich spolucestujících.

1. Jaká je výše odškodnění?

Výše jednotlivých kompenzací naleznete pod odkazem “Vaše práva”, pohybuje se od 250 do 600 EUR v závislosti na délce letu v km, a to ať už se jedná o odepření nástupu na palubu, zpoždění či zrušení letu.

2. Nemám se náhodou obávat nečekaných plateb či skrytých poplatků?

U nás žádné skryté poplatky nečekejte! Jediný poplatek si nárokujeme v případě úspěšného vymožení Vaší kompenzace, a to ve výši 25% z vymožené částky + DPH.

3. Kolik Vás bude stát neúspěšný pokus o vymožení kompenzace?

Nemusíte se obávat, v takovém případě nic neplatíte!

1. Na základě čeho vzniká nárok na kompenzaci?

Nárok na kompenzaci vzniká na základě nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla pro náhrady a pomoc cestujícím v případě odepření nástupu na palubu v případě zrušení nebo velkého zpoždění letů.

2. Je možné žádat kompenzaci i za lety starší než 1 rok?

Nařízení (ES) 261/2004 samotné nám odpověď na tuto otázku nedává a přenechává její řešení jednotlivým členským státům. Promlčecí lhůta je v souladu s Občanským zákoníkem 3 letá. Pokud tedy dohledáte číslo a datum letu, neváhejte nás kontaktovat a my Vám sdělíme všechny potřebné informace, jak dále postupovat při vymáhání kompenzace.

3. Jakým způsobem mohu zjistit, zdali mám nárok na kompenzaci?

Stačí vyplnit krátký dotazník a my to zjistíme za Vás. Následně Vás kontaktuje naše zákaznické centrum, které Vám sdělí všechny potřebné informace.

4. Jak dlouho trvá celý proces vymáhání kompenzace?

Délka tohoto procesu je zcela individuální, a to v závislosti jak na dotčeném leteckém dopravci, tak na složitost případu. Někdy se nám podaří vymoct kompenzaci do 7 dnů, v jiných případech proces trvá celé měsíce. V průměru však můžeme mluvit o době +/- 6 týdnů.

5. Mohu se na vás obrátit i v případě, že mi v minulosti byla žádost o kompenzaci leteckou společností zamítnuta?

Samozřejmě, že ano. Náš tým Váš případ opětovně prošetří. Stačí vyplnit krátký dotazník.

1. Ve kterých případech Vám nárok na kompenzaci nevzniká?

Nárok na kompenzaci Vám nevzniká, pokud je Váš let zrušen nebo zpožděn z důvodu tzv. mimořádné okolnosti. Tou je taková okolnost, které letecký dopravce nemohl nijak zabránit. Nejčastěji se bude jednat o nepříznivé počasí, stávky jiných než vlastních zaměstnanců, bezpečnostní rizika, anebo rozhodnutí řízení letového provozu.

Letečtí dopravci se samozřejmě snaží zahltit cestující zavádějícími či zcela nepravdivými informacemi a pod záminkou mimořádných okolností zatajit skutečný důvod zrušení či zpoždění letu. Pokud si takové jednání leteckých dopravců nechcete nechat líbit a místo toho zjistit skutečné důvody incidentu, obraťte se na nás! Bude se Vám věnovat celý tým odborníků, kteří prošetří všechny okolnosti Vašeho letu.

2. Na jaké lety se nařízení č. (ES) 261/2004 vztahuje?

Na:

  • všechny odlety z letiště umístěného na území členského státu EU,
  • lety z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístněné na území členského státu, pokud jste již neobdrželi náhradu nebo odškodnění a nebyla Vám poskytnuta pomoc v této třetí zemi, a zároveň pokud je provozující letecký dopravce dopravcem Společenství

3. Můžete požadovat také proplacení dalších nákladů spojených s odepřením nástupu na palubu, zpožděním či zrušením letu?

Samozřejmě, že ano. Důležité je uchování účtenek za Vaše výdaje na jídlo, nápoje, ubytování, transfer, hygienické potřeby atd. Zajistíme Vám náhradu i těchto výdajů.

4. Vztahuje se nařízení také na nízkonákladové letecké dopravce?

Nařízení (ES) č. 261/2004 se vztahuje na veškeré letecké dopravce provozující jak pravidelné, tak na nepravidelné letecké služby, a to včetně těch nízkonákladových.

5. Mám právo na odškodnění podle čl. 7 nařízení (ES) č. 261/2004 i v případě, že mi letecký dopravce poskytnul stravu, nápoje a ubytování?

Ano. Letečtí dopravci jsou povinni se o Vás postarat, a to zejména na letišti. Tato péče však není považována za kompenzaci ve smyslu čl. 7 nařízení (ES) č. 261/2004.

6. Mohu požádat o odškodnění i v případě, že nejsem občanem EU?

Ano, můžete. Působnosti nařízení (ES) 261/2004 se neomezuje jen na občany EU.

1. Jaké dokumenty Vám jako cestující musím poskytnout?

Naše společnost Vás bude zastupovat na základě Vámi udělené plné moci, tj. v souladu s ustanovením § 441 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přípravu plné moci nechte zcela na nás, Vaším jediným úkolem bude její podepsání.V případě, že od nás bude letecký dopravce požadovat poskytnutí dodatečných informací, budete kontaktováni naším odborníkem zabývajícím se Vaší žádostí.

2. Ztratil jsem palubní vstupenku, mohu ještě požadovat náhradu?

Samozřejmě ano. Podstatné je pro nás poskytnutí základních informací o letu, jako je jeho číslo, místo odletu a příletu a samozřejmě datum předpokládaného uskutečnění letu. Všechny tyto informace naleznete ve své online rezervaci. Informace letecká společnost anebo třetí strana zasílá svým zákazníkům standardně také prostřednictvím e-mailu.

3. Mohu žádat o odškodnění společně s těmi, s nimiž jsem letěl?

Ano. V tomto případě ale budeme potřebovat také plnou moc Vašich spolucestujících.

1. Jaká je výše odškodnění?

Výše jednotlivých kompenzací naleznete pod odkazem “Vaše práva”, pohybuje se od 250 do 600 EUR v závislosti na délce letu v km, a to ať už se jedná o odepření nástupu na palubu, zpoždění či zrušení letu.

2. Nemám se náhodou obávat nečekaných plateb či skrytých poplatků?

U nás žádné skryté poplatky nečekejte! Jediný poplatek si nárokujeme v případě úspěšného vymožení Vaší kompenzace, a to ve výši 25% z vymožené částky + DPH.

3. Kolik Vás bude stát neúspěšný pokus o vymožení kompenzace?

Nemusíte se obávat, v takovém případě nic neplatíte!

Recenzie

Blog

3/4 dne ve vzduchu? TOP 5 nejdelších letů!

Civilní letectví je jednou z nejprogresivnějších oblastí dnešního světa.  Nicméně je třeba poukázat na to, že tato oblast je v skutku citlivá na všechny změny,…

“Charterový let” – problém letní sezóny

Tento článek je shrnutím Vašich podnětů a našich odpovědí na téma charterové lety. Nakolik Vás nechceme zatěžovat detailním výkladem letecké legislativy, plné nic neříkajících pojmů,…

Hladovka a spánek na letišti? Máte nárok na víc!

Přeplněné letiště, zvýšení letového provozu, hromadící se počet porušení práv cestujících znamená jedno, letní sezóna 2019 je tady! Tentokrát se tak trochu odkloníme od nejčastěji…
All articles loaded
No more articles to load
Close Menu

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

DĚKUJEME

Žádost k ověření kompenzace byla odeslána