Přípojné lety

Problematika přípojných letů

Problematika přípojných / přímo návazných letů je komplikovaná, což je důvodem proč této problematice věnujeme zvláštní kategorii. Je však nutné podotknout, že počet cestujících, kteří se potýkají s problémy v průběhu přípojných letů každým rokem narůstá.  Důvodem je zvyšující se návštěvnost stále více a více vzdálených destinací.  Jelikož se do těchto destinací není možné dostat přímým spojením, ať už z kapacitních nebo operativních důvodů, letecké společnosti musí tuto problematiku řešit prostřednictvím přípojných letů.  V první řadě je důležité určit co vlastně pojem přípojný / přímo návazný let znamená, jaký je rozdíl mezi přímo návazným a návazným letem a jaká jsou pravidla odškodnění těchto letů. 

O přípojný / přímo návazný let se jedná v případě, pokud Váš plán trasy vyplývající ze smlouvy o přepravě, obsahuje minimálně dva lety, na které Vám byly při odbavení najednou vydané palubní vstupenky. Laicky řečeno o přípojný let se jedná v případě, že:

  • máte jednu smlouvu o přepravě;
  • smlouva o přepravě obsahuje minimálně 2 lety, které na sebe přímo navazují;
  • na všechny lety v rámci trasy letu jste odbavení na místě odletu;

V případě, že máte jako cestující dvě samostatné letenky na dva samostatné lety, které na sebe navazují, budete cestujícím návazného letu, avšak nikoli přípojného letu. Rozdíly mezi těmito lety si vysvětlíme na praktickém příkladu – let z Prahy do New Yorku s přípojným / návazným letem na letišti v Londýně.

V případě, že se jedná o přípojný let, budou Vaše lety na jedné trase zakoupené v rámci jedné smlouvy, obsahovat následující popis – Bratislava-Londýn-New York a při odbavení obdržíte letenku na celou trasu letu. V některých případech se jedná o přípojné lety i v případě, že cestující obdrží od letecké společnosti dvě letenky. Důležité je, aby byly lety zakoupené v rámci jedné smlouvy a odbavené najednou. O přípojné lety se jedná i v případě, že je trasa zajištěna více než jedním dopravcem.

V případě dvou samostatných letů, které však na sebe navazují se bude jednat o dva samostatné lety, a to let Bratislava- Londýn a následně Londýn- New York. Jelikož se nejedná o přípojné lety, budete muset provést dvě odbavení a obdržíte dvě letenky.

Výpočet výše kompenzace v případě přípojných letů

Právní úprava kompenzování přípojných letů je identická s právní úpravou upravující kompenzování zmeškaných a zrušených letů – tzn. Nařízení (EU) 261/2004. Je nutno uvést, že kompenzace přípojného letu je možná i v případě, že přípojné letiště není umístěno na území členského státu EU. V praxi to znamená právní výjimku z místní příslušnosti.

Více informací o věcné a místní příslušnosti naleznete ZDE .
Nejčastějším problémem v oblasti přípojných letů je zmeškání přípojného letu z důvodu zpoždění prvního ze série letů. Přípojné lety se pro účely kompenzace považují za jeden let. Čas zpoždění se tedy počítá jako čas zpoždění v cílové destinaci.

Pod nárokem na kompenzaci je nutné rozumět nárok na finanční částku, která je stanovena v návaznosti na délku dráhy letu. Ta se měří metodou ortodromické dráhy letu , t.j. geograficky nejkratší vzdálenost, nebo spojnice mezi dvěma body na zeměkouli s tím, že spojnice je vedena po jejím povrchu. Je nutno uvést, že rozhodující je vzdálenost mezi letištěm odletu a cílovým letištěm příletu. V návaznosti na výše uvedené je výška kompenzace rozdělena následovně:

Ortodromická dráha letu Let do 1500 km Let 1500- 3500 km Let nad 3500 km
Zpoždění v místě odletu více než 3 hodiny 250€ 400€ 600€
Zpoždění v místě odletu více než 2 hodiny právo na péči právo na péči -

Právo na péči se řídí obecnými pravidly aplikovanými na zmeškané lety. Více informací naleznete ZDE.

UPOZORŇUJEME: Cílem zprostředkovatelských společností je prodat co nejvyšší počet letenek, a proto se zejména v případě návazných letů vůbec nehledí na minimální časové limity, potřebné na přestup na přestupovém letišti. V praxi to způsobuje, že cestující nestíhají přestup na návazný / přípojný let a zůstávají na přestupném letišti. Z tohoto důvodu
DOPORUČUJEME před pořízením zájezdu zkontrolovat, zda je čas na přestup, stanovený zprostředkovatelem služby, v souladu s přestupními limity předmětného letiště. V opačném případě se může stát, že i v případě poměrně malého zpoždění t.j. 30-40 minut, můžete zmeškat let na přestupném letišti. Ideální čas na přestup na malých letištích je z našeho pohledu a zkušeností min. 90 minut.

Close Menu

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI​

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI​

Vyberte důvod Vaší stížnosti

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

DĚKUJEME

Žádost k ověření kompenzace byla odeslána