ZPOŽDĚNÍ LETU

Nejčastější komplikací, se kterou se na svých cestách naši klienti potýkají, je významné zpoždění letu. Důvody zpoždění letů mohou přitom být různé. Na jedné straně se může jednat o okolnosti, které sám letecký dopravce nemůže ovlivnit (tzv. mimořádné okolnosti), na straně druhé půjde často o zpoždění zapříčiněné právě jeho pochybením. Dále se dozvíte, v jakých případech máte jako cestující nárok na kompenzaci a jaká jiná práva Vám náleží. Vycházíme přitom nejen ze samotného nařízení (ES) č. 261/2004, ale rovněž z judikatury Soudního dvora Evropské unie.

Nařízení (ES) č. 261/2004 Vám jako cestujícímu zakládá práva pouze za podmínky, odlétáte-li z letiště na území EU, anebo odlétáte-li ze třetí země na letiště nacházející se v EU, pokud Vám nebyla poskytnuta náhrada nebo odškodnění a pomoc v této třetí zemi, a pokud je zároveň provozující letecký dopravce dopravcem EU. Faerské ostrovy, Ostrov Man ani Normanské ostrovy se ale za členské státy EU nepovažují. Naopak, francouzské zámořské departementy, a to Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, jakož i Svatý Martin, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy, jsou za členské státy EU považujeme. Nařízení se vztahuje také na Švýcarsko, Norsko a Island.

Abyste svůj nárok na kompenzaci podle čl. 7 nařízení (ES) č. 261/2004 vůbec mohli uplatnit, musíte mít potvrzenou rezervaci pro daný let a dostavit se na odbavení v čase určeném předem písemně (rovněž elektronicky) dopravcem, cestovní kanceláří anebo pověřeným cestovním agentem. Pokud nebyl stanoven žádný konkrétní čas, platí, že se k odbavení musíte dostavit nejpozději 45 minut před zveřejněným časem odletu.

Nárok na kompenzaci v případě zpožděných letů

Nárok na kompenzaci za zpoždění letu v nařízení (ES) č. 261/2004 není na rozdíl kompenzace za zrušení letu výslovně uveden, z čeho tedy vyplývá? Tento nárok dovodil Soudní dvůr Evropské unie ze skutečnosti, že cestující, jejichž let je významně zpožděn, čelí obdobným nepříjemnostem (zejména ztrátě času), jako cestující, jejichž let byl zrušen. Proto i tito cestující, dosáhnou-li svého cílového místa se zpožděním 3 hodiny nebo delším, mají v souladu se zásadou rovného zacházení nárok na stejnou náhradu.

Nárok na kompenzaci

Výše kompenzace se odvíjí od vzdálenosti plánovaného místa odletu a plánovaného místa příletu. Jejich vzdálenost se přitom měří tzv. metodou ortodromické dráhy letu, což znamená geograficky nejkratší vzdálenost či spojnice mezi dvěma body na zeměkouli s tím, že je vedena po jejím povrchu. Případná přestupní místa se ale při výpočtu neberou v potaz. Výše kompenzace je s ohledem na uvedené odstupňována následovně:

Ortodromická dráha letu Let do 1500 km Let 1500- 3500 km Let nad 3500 km
Zpoždění v místě odletu více než 3 hodiny 250€ 400€ 600€
Zpoždění v místě odletu více než 2 hodiny právo na péči právo na péči -

Pokud byl Váš let významně zpožděn, najdete v tabulce, která je uvedena jen o pár řádků níže, přehledný výčet Vašich práv. Ta jsou rozdělena do několika kategorií, a to v závislosti na délce zpoždění Vašeho letu a zároveň na jeho vzdálenosti.

Ortodromická dráha letu Let do 1500 km Let 1500- 3500 km Let nad 3500 km
Zpoždění v místě odletu více než 2 hodiny 1. Právo na péči - -
Zpoždění v místě odletu více než 3 hodiny 1. Právo na péči
2. Nárok na kompenzaci
1. Právo na péči
2. Nárok na kompenzaci
1. Nárok na kompenzaci
Zpoždění v místě odletu více než 4 hodiny 1. Právo na péči
2. Nárok na kompenzaci
1. Právo na péči
2. Nárok na kompenzaci
1. Právo na péči
2. Nárok na kompenzaci
Zpoždění v místě odletu více než 5 hodin 1. Právo na péči
2. Nárok na kompenzaci
Právo na vrácení ceny letenky
1. Právo na péči
2. Nárok na kompenzaci
Právo na vrácení ceny letenky
1. Právo na péči
2. Nárok na kompenzaci
Právo na vrácení ceny letenky

Právo na péči:

 • jídlo a občerstvení odpovídající času čekání;
 • hotelové ubytování v případech:
  – když je nutný pobyt na jednu nebo více nocí
  – když je nutný dodatečný pobyt k pobytu, který jste jako cestující předpokládal;
 • přepravu mezi letištěm a místem ubytování (hotel nebo jiné);
 • dva telefonní hovory, telexové přístroje, faxové zprávy nebo e-maily;

Náhradou ceny letenky se rozumí náhrada Vašich nákladů na letenku v hodnotě, za kterou byla zakoupena, za část nebo části neprovedené cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k Vašemu původnímu cestovnímu plánu.

Kdy nárok na kompenzaci nevzniká

Letecký dopravce může plnění kompenzace podle čl. 7 nařízení (ES) č. 261/2004 odmítnout s odkazem na mimořádné okolnosti, mezi které bude nejčastěji patřit:

 • počasí neslučitelné s provedením letu,
 • přírodní katastrofa (např. výbuch sopky),
 • stávka jiných než vlastních zaměstnanců,
 • bezpečnostní rizika,
 • rozhodnutí řízení letového provozu.

Rozdíl mezi zrušeným a zpožděným letem

Nejste si jisti, jestli byl Váš let zpožděn nebo zrušen? Změna čísla letu ani v tomto případě není rozhodujícím kritériem.
V praxi se může stát, že dojde k takovému zpoždění, že je let odložen i o den později, přičemž je zároveň přiděleno odlišné číslo letu (např. XX 1234a místo XX 1234). I v takovém případě na něj nahlížíme jako na let zpožděný, nikoli zrušený. Každou situaci však posuzujeme individuálně.

Close Menu

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI​

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI​

Vyberte důvod Vaší stížnosti

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

DĚKUJEME

Žádost k ověření kompenzace byla odeslána