ZRUŠENÍ LETU

Druhou nejčastější nepříjemností, se kterou se na nás naši klienti obrací, je zrušení jejich letu. Důvody, pro které letečtí dopravci své lety ruší, mohou přitom být různé. Některá zrušení jsou způsobena okolnostmi mimo kontrolu leteckého dopravce, jako například nepříznivé počasí anebo rozhodnutí řízení letového provozu. Častěji se však setkáváme s případy, kdy za zrušením letu stojí okolnost zapříčiněná samotným leteckým dopravcem. V tomto případě pak jako cestující máte nárok na kompenzaci. V následujících řádcích se dočtete, jaká máte v případě zrušení letu práva.

Práva cestujících, jejichž lety byly zrušeny, upravuje nařízení (ES) č. 261/2004, doplněné o judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Z těchto cenných zdrojů informací vyplývá, že ne každé zrušení letu je spojeno se vznikem nároku na kompenzaci. A jak tedy zjistíte, jestli právě Vy na ni nárok máte?

V prvé řadě je nutné si objasnit, jestli se na Vás dané nařízení vůbec vztahuje. Nařízení se totiž uplatní pouze ve vztahu k cestujícím odlétajícím z letiště na území EU anebo odlétajícím z letiště nacházejícího se v zemi mimo EU mířící na letiště v EU, pokud je ale zároveň letecký dopravce dopravcem s provozní licencí udělenou EU. Pozor ale, Faerské ostrovy, ostrov Man a Normanské ostrovy se za členské státy EU nepovažují. Naopak francouzské zámořské departementy, konkrétně Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Saint Martin, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy mezi členské státy EU řadíme. Nařízení se použije také ve Švýcarsku, Norsku a Islandu.

Dalším předpokladem pro uplatnění práv podle nařízení je potvrzená rezervace pro dotčený let. Potvrzenou rezervací se rozumí buť letenka, anebo jiný důkaz, že byla rezervace přijata a potvrzena, ať už přímo leteckým dopravcem, jiným prodejcem letenek nebo typicky cestovní kanceláří. Rezervaci stačí mít přitom potvrzenou v elektronické formě.

Pokud jsou tyto základní předpoklady naplněny, právo na náhradu škody za zrušený let Vám vzniká, pokud jste:

 1. nebyli informováni o zrušení letu ve lhůtě dva týdny před plánovaným časem odletu;
 2. byli informováni o zrušení v období mezi dvěma týdny a sedmi dny před plánovaným odletem a zároveň Vám nebylo nabídnuto přesměrování, které by Vám umožnilo letět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu;
 3. byli informováni o zrušení v období mezi dvěma týdny a sedmi dny před plánovaným odletem a zároveň Vám nebylo nabídnuto přesměrování, které by vám umožnilo letět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu;

Tímto je zároveň založena povinnost leteckého dopravce Vás kontaktovat v dostatečně dlouhé době předtím, než se rozhodne let zrušit. Jeho povinnost je splněna i v případě, že jste se o zrušení letu dozvěděli právě od onoho prodejce letenek či od Vaší cestovní kanceláře.

A jak vysoká je kompenzace, kterou můžete po leteckém dopravci požadovat? To vše záleží na vzdálenosti plánovaného místa odletu a příletu. Vzdálenost se přitom měří tzv. metodou ortodromické dráhy letu, což znamená geograficky nejkratší vzdálenost či spojnice mezi dvěma body na zeměkouli s tím, že je vedena po jejím povrchu.

Výše kompenzace je odstupňována následovně:

Vzdálenost Méně než 1500km Od 1500 do 3500km Více než 3500km
Výše kompenzace 250€ 400€ 600€

Kromě této kompenzace máte za stanovených podmínek právo na:

 • volbu mezi náhradou pořizovací ceny letenky, zpátečním letem do původního místa odletu při nejbližší příležitosti, přesměrování při nejbližší příležitosti anebo v době pozdější podle Vašeho přání, a na
 • poskytnutí péče v podobě stravy a občerstvení, ubytování v hotelu, dopravu mezi letištěm a ubytovacím zařízením, dva telefonní hovory a dvě zprávy podané telexem, faxem nebo elektronickou poštou.

1.) Je-li Vám odepřen nástup na palubu, náleží Vám právo volby mezi

 • náhradou pořizovací ceny letenky spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu;
 • přesměrováním za srovnatelných přepravních podmínek do cílové destinace při nejbližší příležitosti;
 • přesměrováním za srovnatelných přepravních podmínek do cílové destinace v pozdější době podle Vašeho přání, avšak s výhradou dostupnosti míst;

2.) Je-li Vám odepřen nástup na palubu, náleží Vám také právo na:

 • stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době;
 • ubytování v hotelu, pokud:
  – se pobyt na jednu noc nebo více nocí stane nezbytným,
  – se nezbytným stane pobyt delší než jste zamýšleli;
 • dopravu mezi letištěm a ubytovacím zařízením;
 • dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telexem, faxem nebo elektronickou poštou;

A kdy Vám nárok na kompenzaci naopak nevznikne?

Kompenzace Vám ovšem nenáleží, bylo-li zrušení letu zapříčiněno mimořádnými okolnostmi. Těmi jsou takové okolnosti, kterým letecký dopravce nemohl zabránit, ani kdyby přijal všechna přiměřená opatření. Jako příklad můžeme uvést zejména:

 • počasí neslučitelné s provedeném letu,
 • přírodní katastrofy,
 • stávky zaměstnanců řízení letového provozu, anebo
 • bezpečnostní rizika.

Nejste si jisti, jestli byl Váš let zpožděn nebo zrušen?

Změna čísla letu ani v tomto případě není rozhodujícím kritériem.

V praxi se může stát, že dojde k takovému zpoždění, že je let odložen i o den později, přičemž je zároveň přiděleno odlišné číslo letu (např. XX 1234a místo XX 1234). I v takovém případě na něj nahlížíme jako na let zpožděný, nikoli zrušený. Každou situaci však posuzujeme individuálně.

Close Menu

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI​

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI​

Vyberte důvod Vaší stížnosti

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE


DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

OSOBNÍ ÚDAJE

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

DĚKUJEME

Žádost k ověření kompenzace byla odeslána